ISO 9001:2015 Versiyonu Neler Getiriyor?

ISO 9001:2015 Versiyonundaki Temel Değişiklikler

  1. Standardın genel yapısı (Yüksek Seviye Yapı & Annex SL)
  2. Terminolojik değişiklikler (Sadeleştirilmiş dil ve metin)
  3. Kalite Yönetim Prensipleri (8’den 7’ye indi)
  4. Kuruluşun bağlamı ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama gerekliliği geldi
  5. Kalite yönetim prensibi olmasının yanı sıra Liderlik kavramı standart maddeleri arasına girmiştir,
  6. Proses yaklaşımı daha net tanımlanmıştır (Risk ve fırsat yönetimi, süreç değişikliklerinin etkilerinin incelenmesi gibi)
  7. Risk Yönetimi ve Önleyici Faaliyetler (Önleyici faaliyetler kaldırılmış, risk temelli düşünme ve risk yönetim yaklaşımı getirilmiştir)
  8. Ürünler gibi hizmetlerin de tasarım ve geliştirilmesi dahil edildi
  9. Yönetim Temsilcisi ve Kalite El Kitabı gerekliliği kaldırılmıştır.

 

Yüksek Seviye Yapı & Annex SL

ISO, yıllar boyunca, kalite ve çevreden, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği yönetimine kadar birçok farklı konuda yönetim sistemi standardı yayınlamıştır. Ortak elementleri paylaşmasına rağmen ISO tarafından yayınlanan yönetim sistemi standartlarının hepsi farklı yapılara sahiptir. Bu durum, uygulama aşamasında bazı karışıklıklara ve zorluklara neden olmaktadır.

 

Neden yeni bir yüksek seviye yapı?

Birçok kuruluş uygulamak ve belgelendirmek için birden fazla yönetim sistemine sahiptir. Bu standartları ayrı ayrı uygulamak/işletmek, fazladan zaman ve kaynak kullanımı demektir. Bu nedenle, standartları en iyi şekilde bütünleştirme ve birleştirmenin bir yolunu bulmanın bir ihtiyaç olduğu açıktır.

Yönetim sistemi standartları bu güne kadar farklı yapılara, gereksinimlere ve terminolojiye sahiptiler ve bu nedenle bütünleştirme zorlayıcı olmaktaydı.

ISO, bu problem ile başa çıkmak için Annex SL’yi geliştirmiştir. Bu yeni yüksek seviye yapı; ortak bir yönetim sistemi çerçevesi ve tüm yeni ve revize edilen yönetim sistem standartları için şablon oluşturur. Bu jenerik çerçeveye, endüstriye özel ihtiyaçlar ile başa çıkmak üzere her bir sektör için ilave gereksinimler eklenmiştir.

Geleceğin tüm yönetim sistemi standartları, ortak terimler ve tanımların yanı sıra aynı yüksek seviye yapısına, özdeş çekirdek metne sahip olacaklardır. Yüksek seviye yapı değiştirilemezken alt başlıklar ve ilgili disipline özel metinler eklenebilir.

 

Annex SL; ISO standartları, Halka Açık Şartnameler (PAS) ve Teknik Şartnameler (TS) gibi tüm yönetim sistemi standartlarına uygulanır. OHSAS 18001’in yerine geçecek olan yeni ISO 45001’in yanı sıra revize edilen ISO 9001 ve ISO 14001 de Annex SL’nin yüksek seviye yapısına dayanmaktadır.

 

Annex SL’in Yüksek Seviye Yapısı şöyledir;

Madde 1. Kapsam

Madde 2. Atıf Yapılan Standart / Dokümanlar

Madde 3. Terimler ve Tarifler

Madde 4. Kuruluşun Bağlamı

Madde 5. Liderlik

Madde 6. Planlama

Madde 7. Destek

Madde 8. Operasyon

Madde 9. Performans Değerlendirme

Madde 10. İyileştirme

 

Mecvut Annex SL yapılı ISO standartları;

ISO 30301:2011 (Bilgi ve dokümantasyon – Kayıtlar için yönetim sistemi – Şartlar)

ISO 20121:2012 (Olay sürdürülebilirliği yönetim sistemleri – Şartlar ve kullanım kılavuzu)

ISO 22301:2012 (Toplumsal güvenlik – İş sürekliliği yönetim sistemleri – Şartlar)

ISO/IEC 27001:2013 (Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Gereksinimler)

ISO 39001:2013 (Yol trafik güvenliği (YTG) yönetim sistemi – Kullanım kılavuzu ve şartlar)

ISO 55001:2015 (Varlık yönetimi – Yönetim sistemleri – Şartlar)

ISO 9001:2015 (Kalite yönetim sistemleri – Şartlar)

ISO 14001:2015 (Çevre yönetim sistemleri – Şartlar)

 

Planlanan Annex SL yapılı ISO standartları;

ISO 13485

ISO/TS 16949

AS 9100/10/20

OHSAS 18001 (ISO 45001)

 

***

Makalemizi beğendiyseniz aşağıdaki sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz…