5S®, beş adımdan oluşan, amacı çalışma ortamının organizasyonu ve 7 israf kaynağının yok edilmesine yardımcı olmak olan, son derece basit ve bütün yalınlaştırma / yeniden yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer alan bir yöntemdir.

Hedef yaşadığımız ve çalıştığımız ortamın temiz, derli toplu, sağlıklı ve güvenli olmasını temin etmek ve bu şartları sürekli kılmaktır.

5S®, tahmin edeceğiniz gibi 5 adımdan oluşur, orijinali Japonca 5 kelime ile ifade edilir.

  • Seiri (Sınıflandırma)
  • Seiton (Sıralama)
  • Seiso (Silme, temizleme)
  • Seiketsu (Standartlaştırma)
  • Shitsuke (Sahiplenme, sürdürme)
5s_seytu2